Junia ja kiskoja Lahdessa

Jatketaan rautatieaiheella. Vaikka rautatieliikenne on hiipunut huippuvuosista, ratoja suljettu ja purettu, riittää Lahdessa kuvattavaa. Kirjoitin aiheesta aiemmin otsikolla Rautatievideoita Lahden seudulta (Lahen Lehti 20.7.2012).

Lahden rautateiden tilasta kirjoitin Kiiltävät kiskot -kuva-artikkelissa (Lahen Lehti 29.7.2008). Artikkelissa mainituista pistoraiteista ei ole enää nykyään käytössä.
Alla päivitetty katsaus rautateiden tilasta Lahden alueella. Rautatiekuvia Lahdesta on nähtävillä myös vaunut.org-sivulla.

Mukkulanrata
Rataa käytetään vielä puukuljetuksiin sekä Viking Maltin (ts. Polttimo) omiin raaka-ainekuljetuksiin.
Niemen ratapihalla vielä paljon raiteita, vaikka viime vuosina niitä on muutamia poistettu.
Mukkulanradalta puretiin hiljattain Iskun kaksi vaihdetta. Holman Prisman kohdalla oli pistoraide. Rata oli jäljellä siihen saakka, kun automarketti rakennettiin, vaihde oli purettu jo aikaisemmin. Radasta vieläkin kiskoja ja pölkkyjä jäljellä.
Kymijärven voimalaitokseen on yhä vaihteet ja useita ajettavia raiteita, mutta ei liikennettä.
Jäljellä on myös Esan Kirjanpainon/Keskon vaihde. Tosin pistoraide on pusikoitunut ja Yhdyskadun tasoristeys poistettu.
Onnisen raide on vielä jäljellä ja kiskot menevät tontille.

Yrittäjänkadun vaihde vuonna 2005. (Kuva Sauli Hirvonen)

Yrittäjänkadun vaihde vuonna 2005. (Kuva Sauli Hirvonen)

Aiemmin oli purettu Yrittäjänkadun vaihde, kiskoitusta jäljellä. Pistoraide oli tosin asfaltoitu jo aiemmin kadun kohdalta.
Myös Merivaaraan vaihde Joutjärvellä on purettiin hiljattain, kiskoitus ja päätepuskin on yhä paikallaan.

Pääradanvarsi
Sotkan vaihde yhä paikallaan Heinolan radan vaihteen kohdin, tosin rata pusikoitunut. Muutama vuosi sitten raiteella oli vielä avotavaravaunu. Sittemmin poistettu?
Radan eteläpuolella oli pistoraide romuliikkeeseen(?), hieman ennen sitä kohtaa, missä Loviisan rata erkanee pääradasta. Käsittääkseni purettiin oikoradan rakentamisen yhteydessä.
Entisen Upon valimolta lähtee läpiajettava raide, mutta ei ole ollut käytössä, vaikka osa siitä rakennettiin uudestaan. Pihalla asfaltin sekaan jäänyt raiteita.
Eteläpuolella Askon raiteet on vielä paikallaan. Käytössä oli vielä muutama vuosi sitten.
Asemalla ja tavararatapihalla pääasiassa raiteet jossain käytössä. Tullin raide purettaneen lähitulevaisuudessa, nyt raiteellä lähinnä säilytetään vaunukalustoa.
Starkin raiteet ja vaihde jäljellä. Seis-levy ja sen jälkeen tuleva portti estää ajon tontille. Raiteet olivat vielä käytässä muutamia vuosia sitten.
Ei-käytössä olevaa kiskoitusta jäljellä tontilla ja sen liepeillä.

Asemanseutua 1973. Tullin raiteella vaunu. Kuva Hirvonen-Rajaharju -arkisto)

Asemanseutua 1973. Aivan alareunassa tullin raiteella vaunu.
(Kuva Hirvonen-Rajaharju -arkisto)

Tornatorilla vielä jäljellä kiskoitusta rakennusten välissä. Alueen, pääradan puolella, läpi menevä raide purettiin muutamia vuosia sitten. Stora Enson teollisuusalueen eteläpuolella on kiskoitusta vielä jäljellä. Tehtaalla oli käytössän oma veturi. Alueelle menevä raide on katkaistu teollisuusalueen portilla.
Sama raide kulkee omana raiteena Lasitehtaalle asti, jossa on kaksi läpiajettavaa raidetta. Raide jatkuu porttien sisälle aina teollisuushallin läpi. Lasitehtaalla oli oma veturi.

Loviisanrata
Loviisan radalta erkanee vaihde BE Groupille. Rata on käytössä ja raiteilla on usein vaunuja odottamassa.

Loviisan radalta erkaneva Be Groupin pistoraide vuonna 2005. (Kuva Sauli Hirvonen)

Loviisan radalta erkaneva Be Groupin pistoraide vuonna 2005. (Kuva Sauli Hirvonen)

Varikko/Salpausselkä
Varikon ns. kolmioraide on säilynyt ja säilynnee tulevaisuudessa. Satamarata päättyy Salpausselänkadulle, Salpausselän seisakkeelle.
Rata Salpausseläntieltä Jalkarannantielle purettiin vuonna 2006. Suurhallin paikoitusalueen asfaltin alle jäänyt voimalaitoksen raide, sitä nähtävillä Salpausselänkadulla. Lisäksi kiskoitusta on säilynyt kahdessa entisen teollisuuslaitoksen pihassa.
Lahden satamanradan palauttamisesta ja sen valjastamisesta matkailukäyttöön on aktiivisten rautatieharrastajien toimesta tehty selvityksiä jo 1990-luvulta asti. Lisää Sibeliusrata-suunnitelmasta Topparoikan sivuilta.

Mytäjäisen kolmion länsiraiteilla Topparoikan kunnostamaa museojunakalustoa ja museoveturi Risto (Tr1 1047). Veturitallin kääntöpöytä edelleen toimii (käsikäyttöisesti) ja useaan pilttuuseen menee vielä kiskot sekä pöydän viuhkaan. Raiteiden kohtalo on tosin avoin.

Sopenkorpi
Sopenkorvessa on vielä käytössä läpiajettavat raiteet. Viimeksi olen näillä raiteilla nähnyt sepelivaunuja ratatyökoneineen.
Sopenkorven alueen sisälle menevä raide on jäljellä, mutta pusikoitunut, aidattu ja osittain hävinnyt. Radalla oli aikoinaan runsaasti vaihteita ja raiteita eri teollisuuslaitoksille. Radan kiskoitusta jäljellä aivan Takojankadulle asti. Ahjokadun tasoristeys hävisi aikoinaan, kun kiskojen päälle rakennettiin hidastetöyssy.

Kuvauspaikkoja

Lahdesta siis löytyy runsaasti ja monipuolisesti paikkoja liikkuvan rautatiekaluston kuvaamista ajatellen. Erityisesti Heinolaan ja Loviisaan johtavat teollisuuskäytössä olevat radat ovat harrastajille oivia kuvauskohteita. Myös museojunat ovat näillä osuuksilla kesäisin tuttu näky.
Junien seuraaminen on nykyään teknologian ansiosta helppoa, junien kulkutiedot on nähtävillä netissä reaaliaikaisesti.
Kuten edellä kuvailin, kohteita on paljon myös ns. rautatierappioromantiikan ystäville, muistuttamassa rautateiden vaikutuksesta kaupunkiin.

Ohessa video, joka on koottuu neljänä eri ajankohtana kuvatuista otoksista Lahden asemalla ja sen liepeillä.

Vastaa