Salpausselän sillat

sillat.jpg
Puinen kevyen liikenteen silta Hollolankadun yli?

Lahdessa Wanhalla Walimolla pidettiin 13.5.2009 keskustelutilaisuus, jossa kuultiin puheenvuoroja Lahden kaupunkiympäristön tilasta ja kehittämisestä. Tilaisuus liittyi Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelmaan APOLIin, jonka valmistelu jatkuu tänä syksynä.

Tilaisuudessa kuultiin eri alojen asiantuntijoita, jotka ruotivat omalta kannaltaan Lahden rakennettua ympäristöä. Eräs asiantuntija nosti esille mm. Ankkurin puuarkkitehtipuiston. Puisto onkin saanut arvostusta osakseen, lähinnä täällä vierailevilta, mutta myös lahtelaiset ovat pikku hiljaa lämmenneet tälle teoksien kokonaisuudelle. Asiantuntija antoi esimerkin miten puiston teemaa voisi kokeilla muuallakin Lahdessa. Puinen taksikatos oli hänen mielestään onnistunut, mutta kehotti miettimään että voisiko konseptia laajentamaan koskemaan Lahden kaikkia linja-autopysäkkejä. Hyvä huomio, jota toki voidaan jatkojalostaa.

Lahdessa on tunnetusti hyvät ulkoilureitit Salpausselän maastoissa urheilukeskuksessa sekä aivan keskustassa Radiomäellä. Viime vuosina näitä reittejä on pyritty korostamaan yhtenäisenä ulkoiluverkostona erilaisten maastossa olevien merkkien avulla ja ulkoilualueiden kartoilla. Kuten tiedämme, Lahti on rakennettu osittain Salpausselän päälle ja sen rinteille. Reunamuodostelman ”urbaania eroosiota” on aikojen saatossa voimakkaasti edesautettu rakentamisen avulla.
Tämän huomaa Lahden keskustassa ja erityisesti liikenneväylien kohdalla. Harvoin tulee miettineeksi, kuinka paljon soraa ja hiekkaa on siirretty aikoinaan väylien kohdalla. Erityisesti satamaradan ja Heinolan radan leikkauksissa tällaiset maansiirtojen jäljet näkyvät hyvin.

Voisiko kaksi edellä esiin tuotua esimerkkiä yhdistää, kaupungin puuseppäperinne ja rakennetun kaupungin luonnonläheisyyden? Jos oikein kovasti muistelen, useita vuosia joku ehdotti että teiden ja ratojen aihettamien ”railojen” ylitykseen Salpausselällä voisi helpottaa puisilla silloilla. Paikat silloille olisivat satamaradalla, Hollolankadulla ja Iso-Paavolankadulla. Kolmen puisen sillan kokonaisuus keskellä kaupunkia, aivan luonnonläheisyydessä, toimisivat viheralueiden linkkeinä keskellä asfaltti- ja betoniviidakko.

Sillat korostaisivat Lahden kaupungin tiivistä luontosuhdetta ja ne toimisivat (valo)taideteoksina, uusina maamerkkeinä ja samalla hyödyttäisivät lahtelaisia liikkujia Salpausselällä vehreässä ympäristössä.

Vastaa