Salpausselän kuntajakoselvitys

Uusi Kunta -selvitys

Päijät-Hämeeseen yritettiin yhtä isoa kuntaa muutama vuosi sitten. Hankkeen selvitys valmistui 1.6.2013, jonka pohjalta valtuustot päättivät 13.9.2010 Lahtea lukuun ottamatta, ettei ollut uuden kunnan aika.
Selvitysmiehenä toimi Osmo Soininvaara. Selvityksen asiakirjat on luettavissa Päijät-Hämeen liiton nettisivuilla.

Salpausselän kuntaselvitys 2013-

Uudessa Salpausselän kuntajakoselvityksessä ovat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola. Kuntajakoselvittäjänä toimii varatuomari Seppo Huldén.
Selvityskausi alkoi 1.11.2013 ja päättyy viimeistään 30.9.2014 mennessä. Selvitys lähti liikkeelle Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nastolan valtiovarainministeriölle tekemästä esityksestä. Ministeriö varasi Asikkalalle, Hämeenkoskelle, Orimattilalle ja Padasjoelle mahdollisuuden osallistua selvitykseen. Lausuntokierroksen jälkeen valtiovarainministeriö määräsi selvitykseen mukaan Hollolan ja Hämeenkosken kunnat, Hollolan siksi, sillä selvityksen on koskettava yhtenäistä aluetta.

Lahden kaupungintalo.

Lahden kaupungintalo talvella 2001. (Kuva Sauli Hirvonen)

Joulukuussa avattiin verkkosivusto, jossa kerrotaan selvitystyön etenemisestä, sivuille kootaan mm. kokouksien muistiot ja materiaalit. Sivulla esitellään työryhmät sekä kerrotaan tulevien kokouksien ajankohdat.
Lisäksi kukin kunta järjestää selvitystyöstä asukkailleen avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden selvityksen ainaka sekä sen päätyttyä.
Sivustolla selvitystyötä on mahdollisuus kommentoida ja palautetta voi antaa Facebookissa ja Twitterissä.

Varsinaisen selvitystyön rinnalle kirjoitetaan Salpausselän tarinaa, joka koostuu ihmisistä, paikoista, kylistä, pitäjistä ja kaupungista. Jokainen tarinasta kiinnostuneet voivat ottaa osaa sen luomiseen.

Johtoryhmä

Selvityksen johtoryhmän muodostavat jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Kunnanhallitukset, valtuustojen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa yhteiskokoukseen, lisäksi maakuntajohtajalla, selvittäjällä ja sihteeristöllä on osallistumisoikeus kokouksissa. Kokous kiertää selvityskunnissa ja puheenjohtajana toimii isäntäkunnan edustaja, seuraava kokous järjestetään 13.2. Iitissä.
Lahdelta siis kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari (sdp), varalla kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juha Rostedt (kok).
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen (kok) ja varalla kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen (sdp).
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Selvityskuntien valtuustot kokoontuvat yhteiskokoukseen kolme kertaa selvityksen aikana, kaikki kokoukset pidetään Lahdessa.

Valmistelutyöryhmät

Selvittäjän apuna toimii neljä valmistelutyöryhmää, jotka esittävät kuinka toiminta tulisi järjestää alueella. Työryhmät ovat: tulevaisuus, demokratia, palveluverkko sekä talous ja henkilöstö. Työryhmien tehtävänä on oman teema-alueensa osalta selvittää, kuinka kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät Salpausselän kuntajakoselvityksen alueella sekä arvioida yhdistymisen etuja ja haittoja.

Demokratiatyöryhmän tehtävänä on luoda suunnitelma asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteuttamisesta keinoista.

Palveluverkkotyöryhmän tarkoituksena on suunnitella hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta. Ryhmän on laadittava ehdotus yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja lähipalvelujen järjestämisen periaatteista sekä tuottaa selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan.

Talous- ja henkilöstötyöryhmän tehtävänä on tuottaa selvitys taloudellisesta tilanteesta, henkilöstömäärästä ja -rakenteesta ja ehdotus uuden kunnan taloudenhoidon ja henkilöstöasioiden yleisistä periaatteista.

Tulevaisuustyöryhmän tuottaa selvityksen maankäytön, maapolitiikan ja yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja kehittämisen mahdollisuuksista uuden kunnan alueella sekä selvitys elinvoimaisen uuden kunnan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta.

Henkilöstötyöryhmään nimetään vähintään yksi työnantajan ja yksi työntekijöiden edustaja kustakin kunnasta. Kokoonpanon on tarkoitus edustaa henkilökuntaa laaja-alaisesti ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat edustettuina.

Lähteet:
www.salpauskunta.fi
Lahden kaupungin nettisivut

Vastaa