Kuka, Mitä, Lahti

Miten Lahti näkyy internetissä -sarja, osa 2.

Kuka, Mitä, Lahti
Lahden historiasta kiinnostuneille avattiin vuonna 2007 “Kuka, Mitä, Lahti” -niminen sivusto, joka keskittyy Lahden historian kulminaatiopisteisiin. Sivuston etusivulla kerrotaan että “Kuka, Mitä, Lahti on osa ‘Piirteitä Päijät-Hämeestä – sisältöä maakunnalliseen identiteettiin’ -hanketta, joka on toteutettu 2004–2007. Sen tarkoitus on alueen historiantuntemuksen lisääminen ja päijäthämäläisen identiteetin vahvistaminen.” Sivujen sisältö on jaettu kuuteen eri osioon: “Lahden historia”, “Käsitteet”, “Paikannimet”, “Henkilöt”, “Ympäristö” ja “Arkisto”. Aiheita on myös linkitetty kätevästi keskenään artikkeleiden sisällä. Ulkoasultaan sivut ovat selkeät ja toimivat, kaivaten kuitenkin pientä jäsentelyä ja yhdenmukaisuutta.

Jos jotain sisällöllistä täydentämistä toivoisi, olisi se kuva- ja karttagalleria. Karttoja kylläkin sivuilta löytyy, josta myöhemmin. Vanhat valokuvat kiinnostavat aina ja kartat auttaisivat hahmottamaan kaupungin kehitystä kylän ajoilta aina tähän päivään saakka. Toki kuvia on käytetty artikkeleiden yhteydessä.
Toinen asia, joka tuntuisi istuvan sivuston konseptiin olisi selvitys kaupungin symboleista, esimerkkinä Lahden kaupungin vaakuna ja sen syntyhistoria. Mutta nuo puutteet eivät häiritse, sillä jo nyt sivut ovat täynnä informaatiota.

Kokonaisuutena Kuka, Mitä, Lahti on kiinnostava sivusta, josta voi hakea nopeasti kiinnostava nippelitietoa kaupungimme historiasta. Alla pieni katsaus sivuston tämän hetkiseen tarjontaan: Lahden historia on niputettu ytimekkäästi, jossa käydään läpi alueen esihistoriaa ja keskiajan kylän aikoja sekä sivutaan tämän päivän kunnallishallintoa (jossa tosin mainitaan nykyinen kaupunginjohtajamme Tarmo Pipatti). Historiikistä löytyy tietoa myös mm. väestöstä, taloudesta, kulttuurista.

Käsitteissä on käyty läpi yhdeksän Lahteen liittyvää ja liitettyä historiallisia että maantieteellisiä pilaria, mm. Lahden markkinoista ja karjalaisten merkityksestä Lahdelle.

Paikannimistössä
käydään läpi nimensä mukaisesti seudun paikannimistöä selitysten kera. Mielenkiintoisen hakemiston niukkoja tekstejä olisi kaivannut kuvia tukemaan informaatiota ja vaikkapa vanhoin kartoin valottamaan yksityiskohtia alueiden menneisyydestä. Missä sijaitsikaan Haiseva?

Henkilögalleriaan on kerätty henkilöhistorioita eri poliittisista vaikuttajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista. Henkilöt ovat vaikuttaneet lähinnä kauppalan ja kaupungin alkuvuosina, joten useat nimet kuulostavatkin oudoilta.

Ympäristö
-otsikon alla ei ole vielä mitään, joten odotellaan sen täydentämistä.

Arkiston mielenkiintoisinta antia on Päijät-Häme Senaatin kartoilla -kuvagalleria sekä kaupungin perustamiskirja. Mainittakoon että arkistosta löytyy myös kauppalanhallituksen kokouspöytäkirjat vuodesta 1878 vuoteen 1906.

Historiasivuilla tietoa on, mutta mikä on se oleellinen tieto, joka puristetaan (lahtelaisen) internetkuluttajan tarpeisiin ja mitä informaatiota pidetään tärkenä esittää lahtelaisille? Tässä tapauksessa tarpeet on huomioitu hyvin.  Toivottavasti sisällön tuottamista jatketaan ahkerasti, koska tämän tyyppinen arkisto on loistava kanava tutustua lahtelaiseen historiaan ja ehkäpä sivusto innostaa meitä suunnistamaan kirjakauppaan/kirjastoon penkomaan Lahden historian kirjoja. Tai muuten vain saa meidät kiinnostumaan kaupungistamme ja ympäristöstämme jossa elämme.

Kuka, Mitä, Lahtikukamita.jpg

Vastaa