Buddhalaisuutta Lahdessa

lamaole.jpg
Timanttipolku-buddhalaisuuden opettaja lama Ole Nydahl vieraili Lahden Timanttipolku Keskuksessa sunnuntaina 19.10. Lahden vierailu oli osana lama Olen Suomen kiertuetta, jotka käsittivät kaksi yleisöluentoa Tampereella ja Helsingissä nimellä “Mitä on onnellisuus”. Kiertueella lama Olen kanssa kiersi kaksi bussillista mm. suomalaisia ja venäläisiä buddhalaisuuden harjoittajia. Suomesta lama Ole jatkoi Pietariin ja Moskovaan.
lamaole1.jpg
Lahden keskus on toiminut kaksi vuotta, ja lama Olen vierailulla oli tärkeä merkitys Lahden keskukselle; se siunattiin laman toimesta, mikä käytönnässä tarkoittaa että hän pätevöittää keskuksen virallisesti käyttöön. Nydahlin Lahden vierailu oli ensimmäinen laatuaan ja merkityksellinen, koska Nydahl luennoi vuosittain yli 300 kohteessa ja hän on yhdessä edesmenneen vaimonsa Hannahin kanssa perustanut jo lähes 600 Timanttipolku-keskusta.
Lama Ole edustaa Tiibetin buddhalaista Karma-Kagyü koulukuntaa ja on yksi harvoista länsimaisista joilla on valtuudet toimia tiibetinbuddhalaisena opettajana.
lamaole2.jpg
Timanttipolku-buddhalaisuus Lahdessa

Lahden Timanttipolku-keskus aloitti toimintansa joulukuussa 2006. Ryhmän starttasi Jukka Hakala, joka oli jo aloittanut harjoittamaan Timanttipolku-buddhalaisuutta vuotta aikaisemmin Tampereen ryhmässä. Hakalan omasta ehdotuksesta opettajansa lama Ole Nydahlin suostumuksella hän päätti perustaa Timanttipolku-keskuksen Lahteen sen hyvän ja keskeisen sijainnin johdosta. Pienten etsintöjen jälkeen Lahden keskukseksi löytyi Päijänteenkadulta katutasolla sijaitseva tarpeisiin sopiva tila. Ensimmäisestä meditaatiokerrasta lähtien on keskuksessa käynyt vierailijoita ja kiinnostuneita tasaisesti. Meditaatioissa pääsee jokainen kokeilemaan 2500 vuotta vanhoja buddhalaisia menetelmiä mielen luonnon tunnistamiseksi. Timanttipolku-keskuksien toiminta perustuu ystävyyteen ja vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön, harjoittajien yhteisö eli Sangha kokoontuu nykyisillään kahdesti viikossa. Tällä hetkellä Lahden Sanghaan kuuluu 8 henkilöä, eri elämänalueilta, opiskelijoita ja työssäkäyviä. Meditaatioiltoina sanghaan keräännytään yleisen keskustelun ja yhdessäolon merkeissä sekä tietenkin meditoimaan.
Yhteisiä tapahtumia voidaan järjestää myös meditaatioiden ulkopuolella, esim. teatteri-iltoja.

Vastaa