Pro-Varikko rautateiden asialla

varikko_1469.jpg

Pro-Varikko on nimi työryhmälle, jonka tehtävänä on tuoda esille Lahden Mytäjäisten varikkoalueen historiaa ja tulevaisuuden näkymiä esille, sekä antaa tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyttämiseen ja kehittämiseen.

Provarikko.info -nettisivusto esittelee alueen historiaa, tuoretta tietoa, sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja esityksiä. Sivuston kautta on myös mahdollisuus antaa tukensa varikkoalueen säilyttämisen puolesta.

Valtio-omisteinen Senaatti-Kiinteistöt aloitti vanhojen suomalaisten rautatiekiinteistöjen myynnin vuonna 2007 ja Mytäjäisten varikkokokonaisuus on yksi myytävistä kohteista. Huolta varikon tulevaisuudesta ovat kantaneet monien muiden lisäksi myös varikkoalueen vesitornissa vuokralla oleva Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry. Topparoikka on säilyttänyt ja elävöittänyt varikkoalueen kulttuuriperintöä tapahtumien (mm. Lahden rautatiepäivä), rautatiekaluston, julkaisujen muodossa talkoovoimin jo 20 vuotta.

Varikkoalue on vaikea myyntikohde sen laajuutensa takia. Siihen kuuluvat itse veturitallirakennuksen lisäksi Lahden vanhin säilynyt koulurakennus, vesitorni, sauna ja asuinrakennuksia, sekä varastoja. Alue kokonaisuutena on kulttuurihistoriallisesti arvokas, joka on vieläkin lähes autenttisessa tilasssaan ja käytön ansiosta hyvässä kunnossa.

Kaupunkikuvallisesti varikko sijaitsee herkällä paikalla, vilkasliikenteisen ja modernin radan varrella, joten lisärakentamiselle alue tuntuu mahdottomalta ajatukselta. Toinen ääripää eli alueen totaalinen suojelu ei sovi sen toiminnalliseen viitekehykseen. Tarvitaankin joustava välimuoto näiden em. ääripäiden välille. Tästä on jo hyviä kokemuksia Lahden Rautatiepäivän (vuosina 2006-2008) muodossa, jotka avasivat varikon kansalaisille, ja samalla alueen pitkä toiminnallinen rooli korostui, historiaa kunnioittaen.

Varikko ei ole yhden yhdistyksen tai muutaman henkilön temmellyskenttä tai yksittäinen projekti vaan pitkäaikainen ja monitahoinen prosessti, jossa tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kanssa hiomaan tuo helmi Lahtea ja kenties koko eteläisen Suomen rataverkkoa hyödyttäväksi toimintakokonaisuudeksi. Aktiivisten rautatieharrastajien ideoima Pietarin Radan museo -projekti veturitalleihin ei aikoinaan saanut tulta alleen ja ratayhteyden palauttaminen Vesijärven satamaan on toistaiseksi jäissä. Vankka pohjatyö on silti aikoinaan tehty ja nyt aika kääntää uusi sivu.

Provarikko.info -nettisivuston tarkoituksena on tuoda veturivarikon ja satamaradan hyödyntämismahdollisuudet perusteellisen argumentoinnin avulla, niin tavallisille lahtelaisillekin kuin päättävillekin tahoille; Lahden seudun rautatiekulttuurin jatkumisen vahvana ja elävänä. Rautatieperinteen jatkuminen alueella ei sulje muiden mahdollisten toimijoiden vaihtoehtojen huomioimattajättämistä.

Varikossa on mahdollisuus monipuoliseen kulttuurialueeseen. Toivottavasti Pro-Varikko herättää ihmiset keskustelemaan ainutlaatuisesta alueesta, jonka toiminnallisuus voi parhaimmassa tapauksessa heijastella kaikkiin Lahden seudun rautatiekuntiin.

Adressin varikon puolesta voit kirjoittaa täällä.

Provarikko.info-työryhmä
Lahden Rautatiepäivä -tapahtuman vastuuhenkilöt
Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry.

Jonne Seppänen
Sauli Hirvonen
Janne Ridanpää

Vastaa