Kanta- ja Päijät-Hämeessä selvitetään kulttuurihyvinvointipalveluita

Hämeen taidetoimikunta ja Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin osaamiskeskittymä toteuttavat alkuvuodesta 2011 kartoituksen alueen kulttuurihyvinvointipalveluista. Kartoituksessa selvitetään Kanta- ja Päijät-Hämeen kulttuurihyvinvointipalveluiden kysyntä ja markkinat. Ensimmäinen vaihe kartoituksesta, kysely alueen taide- ja kulttuurialan toimijoille toteutetaan 1.-20.12. Kyselyn toisessa vaiheessa lähestytään alueen sosiaali- ja terveyspuolen toimijoita. Selvitystyön tekee ohjaustoiminnan artenomi Elina Kemmo. Selvitystyötä koordinoi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kuvataiteilija Marja-Liisa Jokitalo ja jäseninä toiminnanjohtaja Esa Vienamo, HAMKin tutkimuspäällikkö Merja Salminen, LAMKin sosiaalialan lehtori Riitta Varkemaa ja pääsihteeri Saara Tiuraniemi.

Hämeen alueella toteutettava kartoitus on osa valtakunnallista selvitystyötä, jonka Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman 2010-2014 julkistamisen yhteydessä. Kaikki kolmetoista alueellista taidetoimikuntaa saivat ministeriöstä tehtävän selvitystyöhön, alueellisen yhteistyön kehittämiseen ja vuonna 2010 nuorten työllistämiseen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeisiin. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalojen palveluiden piirissä tapahtuvaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää, taiteen ja kulttuurin keinoja hyödyntävää toimintaa sekä palveluita.

Kysely on avoin kaikille Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella asuville tai toimiville taiteen ja kulttuurialan toimijoille. Kyselyn avulla kartoitetaan aiemmin tehdyn työn lisäksi myös uusia alueen kulttuurihyvinvointipalveluita kehittäviä ideoita. Linkki kyselyyn löytyy Hämeen taidetoimikunnan verkkosivuilta 1.-20.12.2010 osoitteesta www.hameentaidetoimikunta.fi tai suoraan linkistä.

Hämeen taidetoimikunta rahoittaa vuoden 2010 aikana 67 000 euron verran hankkeita, joissa työllistetään eri koulutusasteilta valmistuneita alle 30-vuotiaita taiteilijoita, tuottajia sekä sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisia tuottamaan kulttuuri- ja taidesisältöisiä hyvinvointipalveluita Kanta- ja Päijät-Hämeeseen. Vuosina 2010-2011 toteutettavat hankkeet ovat:

– Ryhmä-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan ohjaaja Asuntopolku Oy:n ja Perhekoti Jääskeläinen Oy:n palvelukseen. Nuori ammattilainen toteuttaa 23.8.2010-22.2.2011 kulttuuri- ja taidesisältöisiä palveluita ja ohjaa ryhmiä.

– Kulttuurintuottaja Veranta-hankkeeseen. Lahden kulttuurilaitokset kehittävät yhdessä kulttuurisektorin parempia palvelumuotoja vanhuksille 1.10.2010-31.3.2011. Tavoitteena on lisätä kulttuurin saavutettavuutta mm. palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa. Hankkeella halutaan rakentaa keinoja kulttuurin harrastamiseen, itsensä kehittämiseen ja ilmaisuun iästä riippumatta.

– Taiteilija työpajaohjaajaksi Riihimäen taidemuseoon. Taiteilija Sari Kalliokoski suunnittelee ja toteuttaa viiden kuukauden aikana 1.9.2010–30.1.2011 kolme projektia kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kuvataidetyöpaja ”En ole aina sama” osoitetaan nuorille, kuvataidetyöpaja ”Troijan hevonen” suunnataan vanhuksille ja pienimuotoinen taidemyyjäistapahtuma lähiseudun taiteilijoille.

– Ohjaajat Kamera käy -animaatiopajaan. Ohjatut animaatiotyöpajat Lahden alueen alakouluille ja päiväkodeille. Lahden Radio- ja tv-museon hanke toteutetaan 1.10.2010-31.3.2011.

– Ohjaustoiminnan artenomi Toiminnalliseen Iltapäiväkerhoon Hämeenlinnaan. Lasten liikunnan tuki ry palkkaa puoleksi vuodeksi ohjaustoiminnan artenomin vetämään Hämeenlinnassa erityistä iltapäiväkerhoa 1.-2 luokkalaisille ja erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille.

– Ohjaustoiminnan ammattilainen Forssan Vanhan Kutomon Hoivakeskus Pumpuliin ja Kutomon fysioterapia ja liikuntakeskukseen. Ohjaustoiminnan ammattilainen palkataan puoleksi vuodeksi kehittämään kulttuurin hyvinvointipalveluita vauvoista ikäihmisiin.

– Tanssijoita Tanssivasta joulukalenterista hyvinvointia -hankkeeseen. Sisä-Suomen tanssin aluekeskus palkkaa kolme hämäläistä tanssitaiteilijaa kuukauden ajaksi 23.11.-23.12.2010 hankkeeseen Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

– Dokumentin tekijä Päijät-Hämeen elokuvakeskukseen. Ikäihmisten digitaalinen muisti projektin loppuun vieminen ja dokumentin valmistus tehdään 1.11.2010-15.4.2011.

– Teatteri-ilmaisun opettaja Miniteatteriin. Teatteri-ilmaisun opettaja kouluttaa nuorista teatterille ryhmänvetäjiä ajalla 1.10.-31.12.2010.

Vastaa